Szanowni Państwo,

witamy na stronie internetowej fundacji Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszej działalności, a także do współpracy przy realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Dlaczego?

Jesteśmy po to, aby wspierać rozwój osób w każdym wieku, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Inspirujemy do działania, przekazujemy wiedzę merytoryczną, dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, kreujemy rzeczywistość, uczymy odpowiedzialności, stwarzamy szanse, wspieramy inicjatywy, informujemy i bierzemy odpowiedzialność za podejmowane przez nas działania.

Dla kogo?

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, szkołami, ośrodkami akademickimi, przedstawicielami mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz grupami nieformalnymi działającymi na różnych płaszczyznach – od przestrzeni lokalnej Zagłębia Dąbrowskiego do międzynarodowej – determinowanej aktywnością naszych licznych partnerów w Unii Europejskiej.
Wspólnie podejmujemy wysiłki i starania, aby realizowane przez nas projekty były przede wszystkim źródłem wiedzy i okazją do zdobycia dodatkowych kompetencji, a dla nas samych stały się inspiracją i motywacją do dalszego działania.

W jaki sposób?

Wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zdobytym w ciągu całej pracy zawodowej i społecznej dzielimy się poprzez przygotowywane analizy, raporty i ekspertyzy. Wszyscy eksperci Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji w swojej codziennej pracy wykorzystują innowacyjne narzędzia i sprawdzone metody działania.
Doskonalimy się poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Sami kreujemy przestrzeń do dyskusji i wymiany poglądów poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów i warsztatów.
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego, obserwujemy, analizujemy, wyciągamy wnioski. Doskonaląc siebie zmieniamy otoczenie i stwarzamy szanse do rozwoju wszystkim tym, którzy wspólnie z nami chcą działać i aktywnie zmieniać otaczający nas świat.

Z kim?

Do współpracy zapraszamy wybitnych ekspertów w ramach dziedziny, której dotyczy każdy pojedynczy projekt. Budujemy synergię pomiędzy środowiskiem naukowców, przedsiębiorców, samorządowców, edukatorów oraz społeczników. Dbamy o relacje z otoczeniem, dlatego nawiązujemy stałą współpracę z innymi podmiotami edukacyjnymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Wierzymy, że tylko poprzez jasno zdefiniowane cele i zaangażowanie uda nam się osiągnąć powzięte zamierzenia.

Zapraszamy do współpracy!

Mariusz Dyduch
Fundator, Prezes Zarządu IRSE

Udostępnij: