debata

Debata w Centrum Usług Wspólnych

Kompetencje kluczowe w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży były głównym tematem debaty, której organizatorem było Centrum Usług Wspólnych, będące samorządową jednostką organizacyjną gminy Wojkowice odpowiedzialne w zakresie realizowania zadań oświatowych na poziomie lokalnym. Na zaproszenie dyrektorki Centrum Usług Wspólnych Magdaleny Kreczko w konferencji uczestniczył także Mariusz Dyduch, który nie tylko reprezentował Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji, ale także był jednym z panelistów moderujących dyskusję ekspercką dotyczącą umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym oraz w językach obcych.

W trakcie spotkania zaproszeni goście, w tym naukowcy, samorządowcy, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele młodzieży, a przede wszystkim eksperci w zakresie zarządzania oświatą oraz edukatorzy na co dzień pracujący w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach dyskutowali o najważniejszych czynnikach wpływających na kształt szeroko rozumianej polityki oświatowej na szczeblu samorządowym, w tym przede wszystkim o potrzebach środowiska lokalnego, uwarunkowaniach organizacyjnych czy możliwościach finansowych samorządu.

Najważniejszą kwestią, o której dyskutowali eksperci, były kompetencje kluczowe, w które powinien być wyposażony każdy absolwent szkoły wkraczający na lokalny rynek pracy. Wielowymiarowy profil problemu wymagał rzeczowego i koherentnego potraktowania uwzględniając m. in. konieczność posiadania przez ludzi młodych kompetencji w obszarze posługiwania się językiem ojczystym oraz językami obcymi, rozwinięte umiejętności matematyczne, a także kompetencje społeczne i psychologiczne, którym często zbyt mało uwagi poświęca się w procesie edukacji formalnej, niemniej jednak są one jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesach zawodowych młodych absolwentów.

Rezultatem spotkania organizowanego przez CUS w formie “world cafe” jest opracowany projekt planu strategicznego, który z jednej strony nakreśla potrzeby, a z drugiej zaś możliwości i rozwiązania konieczne do zastosowania w obszarze lokalnej polityki oświatowej realizowanej w gminie Wojkowice, w tym w zakresie rozwoju szkół i kluczowych dla uczniów umiejętności.

Debata edukacyjna z udziałem przedstawiciela IRSE w gminie Wojkowice została przeprowadzona jako część projektu  „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach programu POWR POWR.02.10.00-00-0003/15

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Udostępnij: