“Fake news czy prawda?” – seminarium w Niemczech

“Fake news czy prawda?” – pod takim tytułem w maju w Bad Liebenzell (Badenia Wirtembergia) w Niemczech, z inicjatywy Internationales Forum Bad Liebenzell oraz Deutsch – Polnisches Jugendwerk z siedzibą w Potsdamie odbyło się seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zainteresowanych współpracą międzynarodową opartej na partnerstwie organizacji z Polski, Niemiec, Czech i Rosji. Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji podczas konferencji reprezentował Mariusz Dyduch, Prezes Zarządu IRSE.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania była problematyka wciąż pojawiających się
w przestrzeni publicznej, w tym w środkach komunikacji elektronicznej, fake news’ów, czyli nierzetelnych komunikatów informacyjnych. Program konferencji zakładał szereg interesujących aktywności, dzięki którym uczestnicy z Polski, Niemiec, Rosji i Czech z zainteresowaniem zgłębiali tajniki warsztatu dziennikarskiego, a także poznawali zasady przygotowania i realizacji wymian młodzieżowych.

Uczestnicy seminarium mieli okazję brać udział w licznych panelach eksperckich oraz dyskusjach,
w trakcie których nie tylko nabywali merytoryczną wiedzę, ale przede wszystkim wymieniali się doświadczeniami oraz dyskutowali o jakości i tematyce przekazywanych wiadomości medialnych w ich krajach. Pracownicy młodzieżowi rozmawiali także o znaczeniu polityki informacyjnej w zakresie realizowanych dwustronnych wymian młodzieżowych.

Ważnym punktem programu była wizyta w redakcji gazet Stuttgarter Zeitung i Stuttgarter Nachrichten. Niezwykle cenną pod względem wymiany doświadczeń oraz interesującą w formie była dyskusja z red. dr. Knutem Krohnem, korespondentem i ekspertem ds. Europy Wschodniej.

Spotkanie pracowników młodzieżowych z Europy Środkowo-Wschodniej sprzyja budowaniu porozumienia oraz wypracowania relacji, których efektem będzie trwała współpraca międzynarodowa polegająca na realizacji interesujących w formie i zakresie tematycznym wymian dla młodzieży. Dzięki takiej formie aktywności ludzie młodzi nie tylko zdobywają wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim uzyskują dodatkowe kompetencje, zarówno lingwistyczne jak i w zakresie umiejętności miękkich – podkreśla Mariusz Dyduch, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji. – Uważam, że pracownikom młodzieżowym oraz nauczycielom wciąż brakuje wiedzy oraz odwagi, aby realizować przedsięwzięcia ponadnarodowe, których grupami docelowymi będzie młodzież. Jestem przekonany, że dzięki inicjatywie Internationales Forum oraz Deutsch – Polnisches Jugendwerk (Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży) zapoczątkowanych zostanie wiele innowacyjnych projektów, dzięki którym skorzystają nie tylko ludzie młodzi, ale także społeczności lokalne – wskazuje Krystian Uszko, reprezentant Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie (woj. lubelskie)

Zdjęcia: Szymon Kopiecki, Waldemar Łastowski, Krystian Uszko, Mariusz Dyduch

Udostępnij: