IRSE reprezentowany w Szkole Liderów Politycznych

25 edycja Szkoły Liderów Politycznych organizowana przez Fundację Szkoła Liderów z Warszawy już za nami. W tegorocznej edycji uczestniczyło 37 przedstawicieli partii politycznych, ruchów społecznych oraz samorządowców reprezentujących gminy z całej Polski. Wśród nich był także Mariusz Dyduch, który reprezentował Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji.

W trakcie sześciomiesięcznego cyklu warsztatów i konferencji liderzy mieli niepowtarzalną okazję brać udział w spotkaniach ponad pięćdziesięsioma gośćmi specialnymi, wśród którzych znaleźli się nie tylko politycy, ale także działacze społeczni, edukatorzy, trenerzy, pracownicy naukowi oraz dziennikarze. Szczególnie ważną częścią trzech kilkudniowych spotkań, które docelowo organizowane zostały w ośrodku szkoleniowym w Serocku oraz w Warszawie, były dyskusje na ważne tematy społeczne i polityczne prowadzone przez przedstawicieli często odległych od siebie pod względem doktryny środowisk politycznych. Wzajemny szacunek i brak uprzedzeń nie tylko gwarantował wysoki poziom rozmów, ale przede wszystkim udowodniły, że warto i należy ze sobą rozmawiać.
Żałuję, że tak rzadko mamy okazję do spotkań i rozmów z osobami, które różnią się od nas pod względem światopoglądu i rozumienia świata. Jestem przekonany, że takie inicjatywy, jaką jest Szkoła Liderów Politycznych, wciąż są potrzebne, także na poziomie lokalnym. Tylko poprzez wzajemny dialog możemy osiągać kompromisy i wspólnie jednoczyć siły w pracy na rzecz społeczności lokalnej – podkreśla Mariusz Dyduch.

25. Szkoła Liderów Politycznych dla wszystkich uczestników była źródłem wiedzy merytorycznej oraz inspiracji do dalszej działalności. Nowe pomysły zaczerpnięte z bogatych doświadczeń jej uczestników z pewnością zostaną wykorzystane w bieżącej działalności Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji.

Udostępnij: