Nadanie imienia ZSOiT w Wojkowicach

Pod koniec maja 2017 r. Mariusz Dyduch, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji, miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystości nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Zaproszenie zostało wystosowane przez starostę będzińskiego Arkadiusza Watołę oraz oraz Społeczność Szkolną ZSOiT na czele z dyrektor, panią Anną Augustyńską.

Podniosły charakter spotkania podkreślił także fakt przekazanego społeczności szkolnej sztandaru,
a także obecność wyjątkowych gości, w tym przede wszystkim pana Andrzeja Pileckiego, syna Rotmistrza Witolda Pileckiego. W bogatym programie obchodów, obok mszy św., przemarszu
i okolicznościowych wystąpień przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, najważniejszym punktem było niezwykle osobiste wspomnienie głównego Patrona. Honorowy gość uroczystości pan Andrzej Pilecki opowiadał o złożonych życiowych losach Ojca, jego heroizmie i tworzonej legendzie,
a także przywoływał swoje poprzednie wizyty w murach ZSOiT. Część wspomnieniową dopełnił występ artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wydarzeniu oraz zwiedzanie wystawy poświęconej Patronowi ZSOiT w Wojkowicach rtm. Witoldowi Pileckiemu, która została zorganizowana dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach.

Udostępnij: