Szkoła Liderów Politycznych z udziałem IRSE

Już po raz 25. Fundacja Szkoła Liderów z Warszawy w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć w czerwcu 2017 r. zainaugurowała Szkołę Liderów Politycznych – ogólnopolską inicjatywę, której odbiorcami są liderzy polityczni, społeczni, aktywiści, reprezentanci partii politycznych, ruchów obywatelskich, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wśród tegorocznych 37 uczestników pochodzących z całej Polski jest również Mariusz Dyduch, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji.

Projekt trwa od czerwca 2017 do stycznia 2018 roku i zakłada udział w szeregu szkoleń, konferencji, sympozjów i warsztatów poświęconych kwestii przywództwa rozumianej w kontekście politycznym, socjologicznym, historycznym i psychologicznym. Do współpracy w charakterze prelegentów i trenerów Szkoła Liderów zaprosiła doświadczonych ekspertów, w tym polityków, reprezentantów świata nauki, mediów oraz organizacji pozarządowych i think thank’ów.

Już w trakcie sesji inauguracyjnej liderzy z całej Polski wspólnie z zaproszonymi gośćmi, w tym dr. Fernando Casal Bartoa (Univrsity of Nottingham), Katarzyną Lubnauer (Nowoczesna), Małgorzatą Kidawą – Błońską (PO), Adamem Bielanem (Polska Razem), Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem (PSL) oraz red. naczelnym dziennika “Rzeczpospolita” Bogusławem Chrabotą, dyskutowali o kondycji polskiej demokracji w kontekście rozwoju systemu partyjnego oraz politycznego w Polsce.

W trakcie pierwszego zjazdu szkoleniowego, który w zdecydowanej części odbywał się w Serocku, uczestnicy brali udział m. in. w treningu umiejętności liderskich, konwersatoriach dot. doktryn politycznych prowadzonych przez ekspertów reprezentujących Klub Jagielloński (myśl konserwatywna), Kulturę Liberalną (myśl liberalna) oraz Krytykę Polityczną (myśl socjaldemokratyczna) oraz warsztatach dotyczących przywództwa opartego na wartościach. Każdy lider powinien posiadać wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne oraz te związane z wystąpieniami publicznymi, dlatego w programie szkolenia znalazły się także warsztaty medialne prowadzone przez red. Michała Siegiedę (Wirtualna Polska, wcześniej TVP), oraz Grzegorza Sajóra (Nowa TV, wcześniej TVP) oraz symulacje prowadzenia debaty oksfordzkiej poprzedzone solidną dawką wiedzy teoretycznej.

W trakcie kilkudniowego szkolenia uczestnicy wzięli udział w spotkaniach organizowanych z gośćmi specjalnymi, w tym m. in. w trakcie śniadania absolwenckiego z byłym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dr. Mirosławem Różańskim, o roli RPO w demokratycznym państwie prawa rozmawiano z Rzecznikiem Praw Obywatelskim dr. Adamem Bodnarem, natomiast kwestię sprawnego zarządzania w przestrzeni administracji publicznej na przykładzie Królestwa Belgii omówił Frank von Massehove, Prezes Federalnego Urzędu ds. Ubezpieczeń Społecznych w Belgii.
Wieloaspektowość proponowanych warsztatów uzupełniły spotkania poświęcone problematyce “Brexitu”, zmian klimatycznych determinujących określone decyzje polityczne, współpracy polsko- chińskiej oraz rozwoju społecznego w kontekście partycypacji obywatelskiej.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia kolejne spotkania warsztatowe zaplanowano na okres jesienny i zimowy.

Zdjęcia: Fundacja Szkoła Liderów, uczestnicy SLP

Udostępnij: