XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Rok 2017 obfitował w wiele wydarzeń, których problematyka spójnie łączyła się z profilem działalności Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji. Jednym z takich przedsięwzięć było organizowane w Katowicach już po raz XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Inicjatorem odbywającej się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach konferencji było wydawnictwo Municipium, którego nakładem na polskim rynku już od wielu lat ukazuje się miesięcznik samorządowy “Wspólnota”. Gościem konferencji był m. in. Mariusz Dyduch, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji.

W bogatym programie obrad dwudniowego kongresu znalazło się szereg tematów, na które dyskutowano w kręgach eksperckich w trakcie sesji plenarnych oraz grup tematycznych. Przedstawiciel Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji uczestniczył w roli panelisty w sesji dotyczącej m. in. nowoczesnych narzędzi stosowanych w celu usprawnienia działania organów uchwałodawczych. Doświadczeniami w tym obszarze dzielili się przede wszystkim doświadczeni samorządowcy reprezentujący gminy i powiaty ze wszystkich części Polski.

Szczególnie istotnym ze względu na obszar działania Instytutu Rozwoju Społecznego
i Edukacji był panel pt. Jak zarządzać procesem opracowania diagnozy potrzeb społecznych
i monitorowania rozwiązań w jednostkach samorządu terytorialnego. Paneliści dyskutowali
o diagnozie potrzeb nie tylko w kontekście ważności tego narzędzia w procesie zarządzania
w jst i realizowania potrzeb społeczności lokalnej, ale także jako ważnego instrumentu pozwalającego na realne włączenie mieszkańców w proces decyzyjny na szczeblu samorządowym.

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, w którym nie zabraknie także Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji.

Udostępnij: