Akredytacja do pełnienia roli Lokalnego Punktu Informacyjnego Programu Eurodesk

Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji w dniu 4 maja 2017 roku otrzymał akredytację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy do pełnienia roli Lokalnego Punktu Informacyjnego Programu Eurodesk w Polsce.

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, działający w 34 krajach, który jest wspierany merytorycznie i finansowo na poziomie europejskim przez Komisję Europejską, a na poziomie krajowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program działa na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Na poziomie europejskim koordynatorem programu jest Eurodesk Brussels Link w Brukseli, w Polsce działania Eurodesk koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.

Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji (IRSE), pełniący rolę Lokalnego Punktu Eurodesk w Zagłębiu Dąbrowskim, prowadzi działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne, których głównymi odbiorcami są uczniowie, studenci, ludzie młodzi oraz osoby dorosłe szczególnie zainteresowane tematyką mobilności europejskiej, edukacji formalnej i nieformalnej oraz zdobywaniem dodatkowych kompetencji w zakresie umiejętności miękkich.

Działalność IRSE jako Lokalnego Punktu Eurodesk jest regulowana porozumieniem podpisanym przez Prezesa Zarządu IRSE, Mariusza Dyducha, oraz koordynatora Krajowego Biura Eurodesku w Polsce, Wawrzyńca Patera.

Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi konsultantami EURODESKU pod nr tel. 731 488 499, pocztą elektroniczną pod adresem: bedzin@eurodesk.eu oraz osobiście w siedzibie Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji przy ul. Bema 4a, 42-500 Będzin.

Zapraszamy do współpracy!

 

Udostępnij: