Wsparcie

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Rozwoju Społecznego i Edukacji w realizacji przedsięwzięć, których celem jest promocja wśród społeczeństwa postaw prospołecznych, aktywności obywatelskiej, edukacji politycznej i prawnej oraz podejmowanie działań w zakresie kształtowania świadomości społecznej w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju oraz budowę kapitału ludzkiego.

Darowizna:
IRSE można wesprzeć poprzez przekazanie środków finansowych na konto Fundacji ING Bank Śląski o/ Będzin nr 06 1050 1360 1000 0090 3119 0789 w tytule przelewu wpisując “darowizna na cele statutowe”.

Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji wszystkie uzyskane w ten sposób fundusze
w całości przeznacza na realizację działań, które są związane z jej działalnością statutową.

Wolontariat:
Jesteś osobą ciekawą świata i chętną do angażowania się w przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne
i społeczne w przestrzeni lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej? Dołącz do zespołu Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji! Zostań wolontariuszem, zdobywaj doświadczenie, poznawaj ludzi, dziel się swoimi pomysłami!
Skontaktuj się z nami pod nr tel. 731 488 499 lub pisząc wiadomość na adres: biuro@irse.org.pl

Udostępnij: