Certyfikat NGO

IRSE partnerem programu “CERTYFIKAT NGO”

Z początkiem roku 2018 zainicjowany został Program “Certyfikat NGO”. Zaplanowany jako cykliczny projekt certyfikacji III sektora w Polsce, ma szansę na wprowadzenie jasnych kryteriów społecznej użyteczności dla organizacji pozarządowych, działających w nich osób i realizowanych przez nie projektów.

certyfikat NGO

W założeniu “Certyfikat NGO” ma odbywać się w rocznych edycjach. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje w czterech kategoriach:

  • Jesteśmy godni zaufania (dla samych organizacji)
  • Projekt na medal (dla wyróżniających się projektów)
  • Działacz NGO (dla pracowników i wolontariuszy oddanych pracy społecznej)
  • Mentor NGO (dla ekspertów sektora)

Program jest prowadzony przez Instytut Promocji III Sektora i – jak wskazuje jego dyrektor Aleksandra Żórawska – “Jest to jedyny w Polsce program, który umożliwia zdobycie niezależnego certyfikatu w obszarze III sektora i tym samym wspiera społeczeństwo obywatelskie poprzez promowanie wysokich standardów działalności społecznej.”

O wysokie standardy Programu ma dbać Rada Ekspertów, która będzie podejmowała decyzje w sprawie indywidualnych certyfikatów. W skład Rady weszli specjaliści związani z III sektorem: doświadczeni wolontariusze i pracownicy NGO, prawnicy, fundraiserzy, osoby z doświadczeniem międzynarodowym i dziennikarze.

W gronie Rady Eksperckiej jest także Mariusz Dyduch, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji.

Pierwsza edycja programu właśnie się rozpoczęła i już niedługo zostanie ogłoszony nabór wniosków we wspomnianych wyżej kategoriach.

Zapraszamy do śledzenia strony www.certyfikatngo.pl i profili w mediach społecznościowych związanych z Programem.

Udostępnij: