Wyższa Szkoła Humanitas naszym partnerem

W przeddzień pierwszej rocznicy powstania Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego
i Edukacji, w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu podpisane zostało porozumienie partnerskie pomiędzy obiema instytucjami, którego nadrzędnym celem będzie szeroko rozumiana współpraca przy realizacji projektów naukowych i badawczych, także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia edukacyjne, społeczne i kulturalne realizowane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Społecznego i Edukacji przy merytorycznym i organizacyjnym wsparciu władz oraz kadry akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas będą dedykowane nie tylko społeczności lokalnej gmin Zagłębia Dąbrowskiego, ale także będą kreowały możliwości do dalszego rozwoju środowiska akademickiego regionu.

Umowę partnerską sygnowali ze strony Wyższej Szkoły Humanitas prof. WSEH dr hab. Michał Kaczmarczyk oraz w imieniu Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji Mariusz Dyduch, prezes zarządu.

Zdjęcia: Wyższa Szkoła Humanitas

Udostępnij: